Hømopatiskmedicin

Der er situationer, hvor det kan være relevant at bruge gigtmedicin i forbindelse med en skade, men du skal være opmærksom på, at denne type medicin kan medføre alvorlige bivirkninger. Derfor skal du sikre dig, at behandlingen sker under lægelig kontrol.

Samtidig betyder brugen af smertestillende medicin, at kroppens naturlige signal om behov for aflastning og hvile svækkes. Hvis du ikke lytter til dette signal  for eksempel ved at dæmpe smerterne med medicin også blot fortsætte med den hårde fysiske belastning  risikerer du at få en varig skade, som kan begrænse dine udfoldelsesmuligheder resten af livet.

Når vi taler om sundhed, træning og idrætsskader støder vi på begreberne betændelse, infektion, overbelastning, irritation og inflammation. Inflammation og betændelse bliver i dag brugt om det samme, altså synonymt. Inflammation er kroppens svar på en skade eller irritation. Det gælder både ved akutte skader, fx en ankelforstuvning eller en fibersprængning, eller de skader, som vi gradvist pådrager os, overbelastnings skaderne, fx skinnebensbetændelse, springerknæ, akillessene smerter.

Taummell S et sikkert alternativ til gigtmedicin

I over 50 år er Trumeel S blevet anbefalet af læger over hele verden som et sikkert alternativ til konventionel smertelindring. Trumeel S er fri for bivirkninger og kan passende anvendes ved langvarig brug, hvis det findes nødvendigt.

Trummeel S kan anvendes mod en bred vifte af inflammatoriske tilstande.

Symptomer ved inflamation:

  • Rødme – Ved overfladiske skader, kan der ses rødmen på eller under huden
  • Hævelse – Et skadet område hæver pga. væskeophobning
  • Varme – Det føles varmt i området. Feber ved infektioner
  • Smerte – Det gør ondt i områder eller leddet.
  • Nedsat funktion – Du kan ikke bevæge det skade område eller hele kroppen, som du normalt kan

Nogle af de centrale elementer i dette middel er planteudtræk af Arnica, Calendula , Chamomilla , Echinacea , Hamamelis , Hypericum , Millefolium og Symphytum. Hver især medvirker de i den helbredende proces .