Smerter i lænd,bækken og hofter

Symptomer:

SI-led eller bækkendysfunktioner giver typisk smerter i hofter, bækkenet, i lænderyggen, balde, og kan desuden stråle ned til bagsiden af låret, og lysken m.v. I visse tilfælde kan smerterne stråle ned til underbenet. Der kan være neurologiske udfald, som føleforstyrrelser, snurrende eller stikkende smerter.

Årsager:

Årsagen er at bevægelsen i bækkenleddet er ændret. Samtidig kan de omkringliggende ledbånd være spændte. Herved opstår en smertetilstand, hvor også muskulatur involveres og bliver ømt. Tilsammen har man en “ond cirkel” hvor spændte ledbånd og muskulatur hæmmer den optimale bevægelse i leddet, der giver yderligere smerter osv. Smerterne kan opstå akut, eller være kroniske.

Udløsende faktorer til bækkenleds dysfunktioner kan være akut eller gradvis:

  • Træde forkert, f.eks. udover en kantsten, hvor man ikke er forberedt på niveauforskellen
  • Løft (tungt eller let) med roteret bækken/lænderyg
  • Overvægt
  • Idrætsudfoldelse
  • Fødsel
  • m.m.

Ved at benytte tekniker der udspænder kroppens forskelige strukturer, som muskler, sener, ledbånd og organer kan man normalisere fejlstillinger og bevægelseshæmninger og dermed ophæve dysfunktion samt ofte få smerterne til at forsvinde.

Undersøgelse af bækkenet

Ved undersøgelsen kommer din krops- og bækkenstilling i fokus. Forkert kropstilling kan relatere sig til mange lidelser og dermed mange smerter. For at finde frem til din ubalance, vil du gennemgå en del test og efterfølgende et behandlingsforløb som tilpasses de dysfunktioner testen afslører. Den præcise teknik, der anvendes, afhænger helt af problemets karakter og den person der behandles.

Organerne

Organerne har direkte mekanisk tilknytning til kroppens fascier og ligamenter. Hvis disse strukturer er forkortede/adherente kan de give smerter og funktionsforstyrrelser i bevægeapparatet. Derfor er det vigtigt at kunne identificere nedsat mobilitet i disse strukturer.

Nedsat mobilitet af organernes fascier og ligamenter i forhold til bevægeapparatet er desværre en hyppig årsag til bevægelseshæmninger. For at genoprette fuld funktion og elasticitet i vævet igen bruges der nogle teknikker som kan frigøre og mobilisere fascierne og ligamenterne der ligger omkring organerne.

For eksempel kan venstre side iskiassmerter kan være et symptom, der kan stamme fra fascie problemer omkring organerne og ikke muskulære/ skeletale dysfunktioner, som vi normalt opfatter det. Smerter i højre skulder og henover ryggen, svarende til den thorakolumbale overgang kan være refereret smerte fra leverens fascier. Smerter omkring sacroiliaca leddet kan være fra blærens ligamenter etc. Derudover er organer og bevægeapparat forbundet gennem nerveforsyning, og det kan give gener som refereret smerte.

Behandlingstekniker der anvendes

Manuelle tekniker er en vigtig del af behandlingen, der med en bred vifte af metoder kan løse op for muskelspændinger, arvæv og lign.

Muskel-energi teknik MET

MET er en manuel teknik der bruges til at undersøge og behandle nedsat bevægelighed I kroppens led. MET benyttes når behandleren vil genoprette bevægeligheden i kroppens led og øge mobilitet og stabilitet. Når der behandles med MET kontrollerer og lokaliserer behandleren muskellåsen, mens patienten aktivt styrer kraften i behandlingen.

MYOFASCIAL RELEASE TECHNIQUE

Kroppen er sammensat af 6 muskelkæder, som er forbundet via muskelhinder. Hvis test viser sig at kæderne er påvirkede er MFR et utroligt godt redskab. MFR er en speciel massage teknik hvor man strækker muskelhinderne og derved giver plads til at musklerne kan afslappes og blodcirkulationen i området øges. Denne teknik er meget blød og bruges ofte ved akutte tilstande.

Artikulering

En teknik hvor man ved små blide ryk påvirker stramme ledbånd og ledkapsel for at forbedre kvalitet og omfang af ledbevægelsen.

Traktion

Også kaldet strækbehandling – tilstræber først og fremmest at mindske trykket på komprimerede nerverødder og belastede ligamenter, og derved smertelindre men også indirekte ved at mindske inflammation og hævelse.

Manipulation/HVALT

Ved mobilisering med impuls og lille bevægeudslag forstår man manipulation. Teknikken kaldes også High Velocity Low Amplitude Thrust, altså en hurtigt udført lille præcis impuls/stødbevægelse.

Triggerpunkt behandling

Er en anerkendt videnskabelig behandlingsform, hvor der anvendes dybe tryk på specifikke punkter på kroppen triggerpunkter. Myofascielle triggerpunkter udløser særlige smertemønstre, og er en hyppig årsag til at der opstår smerter i muskler og led.

De dybe tryk med fingrene dæmper smerte, da kroppen reflektorisk udløser endorfiner under behandlingen. Smertesignalerne “overdøves” lokalt i rygmarven af de sansesignaler, som behandlingen trigger. Triggerpunkt behandling fjerner både smerterne og årsagen til smerterne.