Book en gratis undersøgelse

Som manuel terapeut og skadesterapeut undersøger jeg, diagnosticer og behandler jeg problemer i “bevægeapparatet”. Jeg er specialiseret i skadesbehandling og har 10 års erfaring med alle former for skader. Et behandlingsforløb starter med en grundig undersøgelse, hvor målet er at finde årsagerne til dine symptomer.

Nå du kommer første gang på klinikken vil du opleve at der er god tid til en grundig undersøgelse af hele kroppen. Under undersøgelsen vil jeg se på kroppens stilling, led og bevægelser  og du vil gennemgå nogle bevægelsetest som du eller jeg udfører. Ved hjælp af testene kan jeg finde årsagen til de smerter eller andre problemer du generes af, hvis du ønsker at få fjerne smerterne eller problemet der udløser dine smerter. Kan jeg ud fra diagnosen forslå en behandlings eller genoptræningsplan.

Gennem undersøgelsen kommer din krops- og bækkenstilling i fokus. Forkert kropstilling kan relatere sig til mange lidelser og dermed smerter. For at finde frem til din ubalance, vil du gennemgå en del test og efterfølgende et behandlingsforløb som tilpasses de dysfunktioner testen afslører. Den præcise teknik, der anvendes, afhænger helt af problemets karakter og den person der behandles.

Under den kliniske undersøgelse sker der flg.

  • en samtale hvor du stilles nogle spørgsmål i forhold til dine symptomer.SportsMassage
  • en postoral test hvor jeg ser på din kropsholdning og ledstillinger.
  • en ROM test hvor du bedes om at lave forskellige bevægelser der giver mig et billede af dine leds bevægelighed.
  • en bevægetests af bækkenet for at undersøge om der er dysfunktioner (nedsat bevægelighed).
  • en palpations test af vævs og knoglestrukturerne med hænderne

De forskellige test afgør hvad problemet er og ud fra resultaterne planlægges behandlingsforløbet. Du informeres om behandlingens forventede længde. Og hvornår du kan genoptage din sport eller arbejde igen. I nogle tilfælde kan jeg vurdere, at en anden fagperson udfører en supplerende undersøgelse det kan f.eks. være røntgen eller MR-skanning.

Behandlingstekniker der anvendes

Manuelle tekniker er en vigtig del af behandlingen, der med en bred vifte af metoder kan løse op for muskelspændinger, arvæv og lign.

Muskel-energi teknik MET

MET er en manuel teknik der bruges til at undersøge og behandle nedsat bevægelighed I kroppens led. MET benyttes når behandleren vil genoprette bevægeligheden i kroppens led og øge mobilitet og stabilitet. Når der behandles med MET kontrollerer og lokaliserer behandleren muskellåsen, mens patienten aktivt styrer kraften i behandlingen.

MYOFASCIAL RELEASE TECHNIQUE

Kroppen er sammensat af 6 muskelkæder, som er forbundet via muskelhinder. Hvis test viser sig at kæderne er påvirkede er MFR et utroligt godt redskab. MFR er en speciel massage teknik hvor man strækker muskelhinderne og derved giver plads til at musklerne kan afslappes og blodcirkulationen i området øges. Denne teknik er meget blød og bruges ofte ved akutte tilstande.

Artikulering

En teknik hvor man ved små blide ryk påvirker stramme ledbånd og ledkapsel for at forbedre kvalitet og omfang af ledbevægelsen.

Traktion

Også kaldet strækbehandling – tilstræber først og fremmest at mindske trykket på komprimerede nerverødder og belastede ligamenter, og derved smertelindre men også indirekte ved at mindske inflammation og hævelse.

Manipulation/HVALT

Ved mobilisering med impuls og lille bevægeudslag forstår man manipulation. Teknikken kaldes også High Velocity Low Amplitude Thrust, altså en hurtigt udført lille præcis impuls/stødbevægelse.

Triggerpunkt behandling

Er en anerkendt videnskabelig behandlingsform, hvor der anvendes dybe tryk på specifikke punkter på kroppen triggerpunkter. Myofascielle triggerpunkter udløser særlige smertemønstre, og er en hyppig årsag til at der opstår smerter i muskler og led.

De dybe tryk med fingrene dæmper smerte, da kroppen reflektorisk udløser endorfiner under behandlingen. Smertesignalerne “overdøves” lokalt i rygmarven af de sansesignaler, som behandlingen trigger. Triggerpunkt behandling fjerner både smerterne og årsagen til smerterne.

Organerne

Organerne har direkte mekanisk tilknytning til kroppens fascier og ligamenter. Hvis disse strukturer er forkortede/adherente kan de give smerter og funktionsforstyrrelser i bevægeapparatet. Derfor er det vigtigt at kunne identificere nedsat mobilitet i disse strukturer.

Nedsat mobilitet af organernes fascier og ligamenter i forhold til bevægeapparatet er desværre en hyppig årsag til bevægelseshæmninger. For at genoprette fuld funktion og elasticitet i vævet igen bruges der nogle teknikker som kan frigøre og mobilisere fascierne og ligamenterne der ligger omkring organerne.

For eksempel kan venstre side iskiassmerter kan være et symptom, der kan stamme fra fascie problemer omkring organerne og ikke muskulære/ skeletale dysfunktioner, som vi normalt opfatter det. Smerter i højre skulder og henover ryggen, svarende til den thorakolumbale overgang kan være refereret smerte fra leverens fascier. Smerter omkring sacroiliaca leddet kan være fra blærens ligamenter etc. Derudover er organer og bevægeapparat forbundet gennem nerveforsyning, og det kan give gener som refereret smerte.